Krig genom konsten

Krig är den mest destruktiva formen av mänskligheten. Syftet är att använda våld för att få sina motståndare att ge upp. Men för att förstå detta har konstnärer genom historien använt sig av färg, form och mönster för att skildra de olika synsätten på krig genom tiderna. Genom dess ideologier, värderingar och symboler. Deras verk undersöker inte endast en konstnärlig skildring av krig, utan vad meningen med våldet är. De konstnärer som har varit i skyttegravarna i krigstider har skildrat allt från ljudet från skotten, till hylsorna från skott, och de lemlästade kropparna av soldater. Brutalitetens verktyg förvandlas in till vittnesmål kring vad som egentligen händer under krigstid. Därför kan det vara ett mer effektivt verktyg att skildra krig genom konst än genom nyhetsrapportering.

Fortsätt läsa ”Krig genom konsten”

Kvinnor inom konsten

Under mer än 3 000 år har det varit konst och arkitektur varit en av de arenorna i samhällen som kvinnor har kunnat uttrycka sig genom. Och under de senaste årtiondena har studier visat dessa konstverk har varit några av de första att uttrycka politisk makt och kulturell påverkan. Det är ett faktum att dessa kvinnor arbetade i motvind under en tid där de ofta förväntades göra allt utom att uttrycka sig. Ja, från antiken till vår moderna tid har kvinnor inte haft en självklar plats i det offentliga rummet.

Fortsätt läsa ”Kvinnor inom konsten”

Konst genom historien

Konst är en viktig del i vårt samhälle. Och vår historia vittnar om att konst är mer än vad våra sinnen kan ta del av, utan även en reflektion över hur bred vår kultur är. Det finns flera kulturer genom tiderna som har format och influerat konst och fått det att se ut som det gör idag. Ett exempel som är givet att ta upp är grekerna. De var de första som skapade en väldigt tydlig definition av vad konst är. Grekisk konst uttrycker sig huvudsakligen ur fem saker: målning, juveler, skulpturer, arkitektur och krukor.

Fortsätt läsa ”Konst genom historien”

Välkända konstnärer

Behöver en konstnär verkligen att gå bort innan deras verk blir får uppmärksamhet? Leonardo Da Vinci var välkänd under sin livstid – men det är något som gör honom unik och som bara ett fåtal andar konstnärer lyckades med. Han var inte endast en skicklig på att måla tavlor och på att rita, men han var också en vetenskapsman och matematiker. Han blev välkänd redan när han var 14 år och blev lärling till en av de mest inflytelserika artisterna under hans tid – Andrea Del Verrocchio. I den här artikeln skriver vi om några av världens mest välkända konstnärer. Men faktum är att flera av dem inte blev populära innan de hade gått bort. Hur kommer det sig och vad beror det egentligen på? Var de helt enkelt före sin tid eller finns det någonting annat som kan förklara det?

Fortsätt läsa ”Välkända konstnärer”

Konsten formar oss alla

Innan fotografi kom fram som konstform så fanns det tavlor, skulpturer och andra typer av klassiska konstverk som hjälpte människor att förstå sina liv, de händelser som formade dem, och kulturerna som skapade dem. Och det fanns mycket mer än de konstverken som skildrade forntida krig. Genom konsten så ser vi skillnaderna mellan rika och fattiga, hur religion formade massorna, och hur kulturer har beblandats genom tiderna.

Fortsätt läsa ”Konsten formar oss alla”

Modernismen – del 2

Det kan vara svårt att förstå alla de nya antaganden när det kommer till hur vår verklighet formar vår kultur och genom det vår kultur. Kulturen under början av 1900-talet kom till som ett sätt att bryta alla de regler som försökte att hålla de tidigare reglerna i schack – och genom det bana väg för ett nytt sätt att förstå och forma vår verklighet. Genom detta ville bryta ny mark och förstå vår värld på ett sätt som de tidigare bara kunde drömma om – genom den gemensamma konsten och kulturen som de tillsammans arbetade för. Resultatet blev att det framkom en ny konstform som kunde framstå som främmande och radikal för de som tidigare inte varit en del av den, men i takt med att årtiondena gick blev allt fler personer bekanta med de nya strömningarna, och genom det bröt det allt starkare mark.  

Fortsätt läsa ”Modernismen – del 2”

Vad är modernismen

Utvuxen ur den rebelliska andan under början av 1900-talet var modernismen en radikal förändring som omdefinierade samhället i relation till kultur, politik och vetenskap. Den här rebelliska andan var mest aktiv under 1900-talet fram till 1930-talet och hade sin bas i Europa. Men det var just motsättningen mot den europeiska kulturen som många ansåg hade blivit för korrupt, inkompetent och stillasittande. Den här nya kulturen hade som ambition att förvandla samhället och de traditioner som hade blivit grundade i makteliten. Det första karaktärsdraget inom modernismen är nihilismen. Avståndstagandet från alla religiösa och moraliska förpliktelser som den drivande kraften bakom social förändring. Med andra ord var modernisterna emot idén om de moralistiska koderna i ett samhälle skulle styra.

Fortsätt läsa ”Vad är modernismen”

Författare under modernismen

Herman Hesse var en tysk författare, poet som blivit känd för att skriva sin litteratur genom en spirituell jakt efter något bortom samhällets etablerade begränsningar. I böcker som Siddhartha eller hans mest kända verk Stäppvargen, där man i bägge böckerna följer två unga män som är på jakt efter en frihet, något som inte kan uppnås i ett samhälle vars intresse ligger i en ytlig lycka. Där pengar, ett stort hus, eller en lyckad karriär ligger i fokus. Född och uppväxt i staden Calw i Tyskland 1877, blev Hesse tidigt skickad att studera teologi, då bägge häns föräldrar var missionärer. Hesse hittade aldrig rätt och hoppade av prästutbildningen efter endast två dagar.

Fortsätt läsa ”Författare under modernismen”

Litteratur och modernism

Boken som utspelar sig i samtid med Buddah tar sin plats i Indien 500 f.v.t. Boken utspelar sig under karaktären Siddharthas liv, där man i kronologisk följd får följa Siddhartha från en ung pojke till en gammal man. Språket Hesse använder sig av och speciellt miljöskildringerna är nyckeln till uppbyggnaden av historien. I en bok där man får följa en ung pojke till en gammal man gäller det att med de rätta orden spegla tiden som rör sig, något Hesse gör på ett underbart sätt. I första kapitlet av boken skriver han: Språket Hesse använder sig av i boken är väldigt starkt och effektfullt. Boken som utgår ifrån Siddharthas perspektiv ger en inre bild av Siddharthas tankar men även en yttre. Han kan i samma mening spegla tankarna han har innan han svarar i en dialog. Miljöbeskrivningen och personbeskrivningen är även det väldigt bra.

Fortsätt läsa ”Litteratur och modernism”

Modernism i litteratur

Under 1800-talets slut kom en ny epok att ta plats inom konsten, litteraturen och arkitekturen vid namn modernismen. Denna stil var precis som många tidigare epoker ett svar på epoken innan. Man gick från realismen vilket fokuserade på att skildra sitt budskap ur ett rent realistisk vetenskapligt perspektiv, till ett stilsätt som uttryckte den subjektiva uppfattning varje enskild individ har. ”Allt är relativt” är ett begrepp som skulle kunna sammanfatta epoken. Konstnärer försökte hitta andra sätt att uttrycka sig under den här tiden för att göra revolt mot det tidigare etablissemanget. Nu gällde det att hitta nya, kreativa sätt att presentera sin konst på, subjektiva tolkningar utav hur en människa ser ut t.ex. Att denna epok kom just i början av 1900-talet har med den industriella revolutionen att göra, och de nya teknologiska förutsättningar som kommit fram.

Fortsätt läsa ”Modernism i litteratur”