Vad är modernistisk konst

Modernismen är ett samlingsord av en rad olika –ismer som kom fram under tidigt 1900-tal. Modernismen som var en ny kulturell förändring inom Europa vilket var i direkt konflikt med epoken den följde, realismen, som istället för att skildra en realistisk syn på världen ville konstnärerna och författarna nu provocera, skapa känslor, och låta varje individ tolka verken själva. Modernismen växte fram i Centraleuropa och främst Frankrike, Paris, där konstnärer runt om i världen samlades och utbytte idéer. Konstnärer och författare som skapade under den här tiden blev inledningsvis åsidosatte av den redan etablerade realistiska epoken, men allt eftersom växte namn som Picasso, James Joyce och Sorbé fram. Inom litteraturen kom Herman Hesse, Kafká och George Trakel, bl.a.

Fortsätt läsa ”Vad är modernistisk konst”