Post Image

Renässansens påverkan i Sverige

I Sverige var renässansen parallell med regeringstiden av den svenska kungen Gustav Vasas och sina söner (1521-1611). Därför i Sverige kallas det för Vasastil istället för renässansstil. Liksom i andra delar av Europa kom nya uppfinningar som kompassen och tryckpressen under tiden. Det var först i 1541 att man översatte Bibeln till svenska. Den nya […]