Dagens konst

Konst har alltid fascinerat människan och olika epoker har lämnat olika stora verk och spår som fascinerar än idag. Konst kan ibland vara svårt att förstå för gemene man och detta gäller även dagens konst, eller samtida konst som man brukar säga inom kulturkretsar. Denna artikel kommer att handla om dagens konst men inte så mycket om särskilda konstnärer eller specifika verk utan vad konsten för med sig idag och vilket budskap det skickar och används till.

Verk framför konstnär

Konst har alltid väckt känslor hos människor och varje epok har haft en typisk konststil. Konst kan egentligen betyda väldigt mycket men för att göra det något enkelt så kommer denna artikel att handla om bildkonst. Sedan antikens Grekland har konst varit en del av folks vardag är troligen tidigare än så. Olika epoker har betytt olika för konsten och det har även påverkas samhällen. Och dagens konst skiljer sig inte från tidigare epoker. Förutom vackra konstverk så ligger det många andra aspekter bakom olika verk. Många konstnärer vill lyfta olika delar i samhället medan andra konstnärer vill tänja på gränserna och se hur långt man kan nå utan att det blir ett rent brott.

Tiderna förändras och även konsten, något som var förbjudet igår är helt accepterat idag medan något som icke är accepterat idag kommer att var banalt i framtiden. I alla fall om man ser till historien. Konst ska beröra och ge mottagaren en känsla, oavsett vilken. Under 1900-talet och 2000-talet så har och handlar konsten mycket om en känsla eller en mening. Ett verk ska inte bara vara vackert rent visuellt utan ska också stå för något.

Konst väcker känslor

Konst väcker känslor

Som tidigare nämnt så kan man se under 1900-talet och även nu under 2000-talet att det är just verk som har en mening som är det nya moderna. Under 1990-talet men också 2000-talet har konsten tänjt på gränserna och man har närmat sig det som tidigare var nästan förbjudet, nämligen religionen, politiken och den psykiska ohälsan. Få kan ha missat det gröna träd som plötsligt befann sig i Paris 2014 av konstnärer Paul McCarthy. Det gröna trädet är ett upplåsbart träd som vissa menade likande mer en sexleksak än ett träd och konstnären ställde ut verket på Place Vendome i Paris och detta väckte naturligtvis känslor.

Dels för att verket såg ut som en sexleksak men också själva platsen då Place Vendome ses som ett av dem finare kvarter i Paris med gamla anor. Konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin väckte stor debatt när hon ställde ut sin utställning om kristna huvudfigurer. Det blev sådana känslor att till och med Vatikanen var tvungna att reagera. Banksy är en eller flera graffitimålare som har på senare år gjort sig känd för en rad olika, ofta kontroversiella målningar.

Banksy är alltså en pseudonym och man vet fortfarande inte riktigt vem som står bakom men ensak är säker, Banksy vill nå ut och kritisera politiken genom sina målningar. Bakom varje målning finns en betydelse och precis som många andra konstnärer så är inte Banksy det viktigast utan hans eller hennes verk och alla verken ska skapa känslor och intresse.