Därför fascinerar konsten

Brinner alla för konst? Den saken är osäker, dock handlar denna artikel om konst som fascinerar. Här är några anledningar.

Genererar kärlek och utvecklar oss

Konst skapar en kärlek till lärande och kreativitet. Konst utvecklar en vilja att utforska det som tidigare inte funnits. Konst lär oss risktagande, lära av ens misstag och vara öppen för andra möjligheter. Barn som är kreativa är också nyfiken och brinner för att veta mer.

Konst utvecklar hela hjärnan. Konst stärker fokus och ökar uppmärksamheten, utvecklar hand-ögon-samordning, kräver övning och strategiskt tänkande och involverar interaktion med den materiella världen genom olika verktyg och konstmedier. Konst förbereder barnen för framtiden. Kreativa, öppensinnade människor är mycket önskvärda i hela näringslivet. Konst och kreativ utbildning ökar den framtida kvaliteten i det lokala och globala samhället. Att vara kreativ är en livslång kompetens och kan användas i dagliga situationer.

Problemlösande och emotionell intelligens

Konst lär barn att lösa problem. Att skapa konst lär att det finns mer än en lösning på samma problem. Konst utmanar våra övertygelser och uppmuntrar öppet tänkande som skapar en miljö med frågor snarare än svar. Konst påverkar vår emotionella intelligens. Konst hjälper också till uttrycket av komplexa känslor som hjälper barnen att må bättre över sig själva och hjälper dem att förstå andra genom att ”se” vad de har uttryckt och skapat. Konst stöder personlig mening i livet, upptäcker glädje i ens själv, ofta förvånad och sedan framkallar den i andra.

Konst tar bort barriärer och förbättrar hälsan

Konst bortser från alla rasstereotyper, religiösa barriärer och socioekonomiska nivåer och fördomar. Att se den andra kulturens kreativa uttryck gör att alla kan vara mer engagerade och mindre isolerade – “se hur vi alla är släkt.” Konst skapar en känsla av tillhörighet. Konst förbättrar även den holistiska hälsan. Konst bygger självkänsla, ökar motivation och deltagande av studenter, förbättrar betyg och kommunikation, vårdar lagarbete och stärker vår relation till miljön.

Konst är även en stor business. Inom film- och videospelindustrin är det många konstnärer som skapar kreativa berättelser. Mycket tack vare deras kreativitet. Många kommersiella produkter i filmerna är konstnärligt designade, från stolar till bilar, rymdstationer till iPods. Tex såldes en Leonardo da Vinci-målning för 450 miljoner dollar.

Konsten stimulerar sinnen och är evig

Konsten stimulerar sinnen och är evig

Konst öppnar hjärtat och sinnet för möjligheter och driver fantasin till oändliga höjder. Konst är en process för att lära oss skapa och om oss själva och uppleva världen på nya sätt. Konst stödjer en större bild av livet: skönhet, symboler, andlighet, berättelse, det hjälper oss också att gå ut ur tiden så att man kan vara närvarande i ögonblicket. Konst håller magin vid liv. Konsten är även evig. Kreativitet och självuttryck har alltid varit viktig för vår mänsklighet. Vårt tidigaste kreativa uttryck formades i petroglyfer, grottmålningar och forntida skulpturer. En av de första saker som barn gör är att rita, måla och använda sin fantasi för att leka.  Detta är några exempel på varför konst fascinerat oss och fortsätter att fascinera gemene man.