Konsten formar oss alla

Innan fotografi kom fram som konstform så fanns det tavlor, skulpturer och andra typer av klassiska konstverk som hjälpte människor att förstå sina liv, de händelser som formade dem, och kulturerna som skapade dem. Och det fanns mycket mer än de konstverken som skildrade forntida krig. Genom konsten så ser vi skillnaderna mellan rika och fattiga, hur religion formade massorna, och hur kulturer har beblandats genom tiderna.

Gå igenom historien

Att ta del av konst är som att gå igenom historien. Vi ser hur mänskligheten har förändrats genom tiderna. Våra idéer, våra värderingar och våra händelser. Vi kan se hur den vetenskapliga revolutionen uttryckte sin matematiska precision i arkitekturen under renässansen. Vi kan se hur de den franska adeln levde i överflöd, och hur de strikta religiösa värderingarna i mellanöstern uttryckte sig.

Gå igenom historien

Modern tolkning av konst

En mer modern tolkning av konst idag är dess roll i terapi. I den mening att en individ kan använda sig av konst för att få ett verktyg att uttrycka sig själv, och genom det få en förståelse för sitt liv när andra metoder har misslyckats. Genom konst har de möjlighet att uppnå flera saker – att fylla ett tomrum med ett inre lugn, att få en bättre förståelse om sig själv och världen runt dem, och att kommunicera med en värld som de annars inte kan förstå. Förutom att hjälpa en individ själv så kan denne också få ett perspektiv i att se hur andra människor tänker och resonerar kring saker. Och samtidigt som konst kan vara en terapeutisk form för oss alla, så är fördelarna med att ha ett kreativt utlopp stora även för dem som jobbar inom psykiatrin. Som människor behöver vi känna förstådda. Konst är ett sätt vi kan uttrycka oss på. Litteratur fungerar ofta på samma sätt. Det är ett sätt vi kan uttrycka oss på som tillåter människor att kommunicera med varandra på en djupare nivå och till en större publik en vad en konversation tillåter. Konst tillåter också människor att uttrycka vad ord ofta inte kan.

Uppmana till förändring

Konst är ofta öppen för tolkning på flera olika sätt. Artisten kan ha som mål att uttrycka något speciellt med sitt konstverk. Vare sig det handlar om ideologi, politik eller religion. Och genom konsten kan människor ta del av nutidens händelser i världen, man kan uppmana till förändring och handling samtidigt som man kan hedra de som har lidit av eller deltagit i att förändra någonting. Fotografer är välkända för detta. De flyger ofta ut till utvecklingsländer eller krigsdrabbade områden och fångar en bit av vår omvärld på ett sätt som vi inte kan ta del av på eget behag. Under 60- och 70-talet när det blev allt mer utbrett med TV-apparaten i Sverige så kunde vi ta del av krigsbilder från Vietnamkriget som skildrade det lidande befolkningen så väl som soldaterna tog del av. Det var någonting som gradvis ledde till att en allt starkare rörelse som protesterade mot kriget växte fram. I kort kan konst inspirera oss alla. De kan få oss att reagera, fundera, och agera mot olika saker som händer i vår värld.