Krig genom konsten

Krig är den mest destruktiva formen av mänskligheten. Syftet är att använda våld för att få sina motståndare att ge upp. Men för att förstå detta har konstnärer genom historien använt sig av färg, form och mönster för att skildra de olika synsätten på krig genom tiderna. Genom dess ideologier, värderingar och symboler. Deras verk undersöker inte endast en konstnärlig skildring av krig, utan vad meningen med våldet är. De konstnärer som har varit i skyttegravarna i krigstider har skildrat allt från ljudet från skotten, till hylsorna från skott, och de lemlästade kropparna av soldater. Brutalitetens verktyg förvandlas in till vittnesmål kring vad som egentligen händer under krigstid. Därför kan det vara ett mer effektivt verktyg att skildra krig genom konst än genom nyhetsrapportering.

Skildra krigen genom konst

Men det kan vara svårt att skildra konst genom krigens hemska förlopp. Och vid undantagstillstånd kan konst förbjudas och i vissa fall förstöras i krigstider som ett sätt av en stat att försöka kontrollera sin befolkning. Det beror på att konsten har ett sätt att fånga och påverka människor samtidigt som det går att använda som propagandaverktyg för olika syften. Men problemet med att skildra konsten under krigstider beror också på en bristfällig tillgång till material. Under det japanska kriget så fanns det inte någon färg utan även material som silke, guld och mineraler som användes för att skapa de olika målningarna som skildrade kriget.

Skildra krigen genom konst

Konstnärer som trotsar

Men trots det har det alltid funnits konstnärer som har skildrat vad som händer under krigstider. Och det finns flera miljoner av dem som tar sig dit vi andra inte vill åka. Vissa blir ditskickade av sin regim för att skapa en överblick av vad som händer och för att man i efterhand ska kunna kolla på hur krigets uttryckte sig. Andra erbjuder sig att åka dit på en volontärbasis för att visa omvärlden om allt det hemska som sker. Men många konstnärer möter ofta problemet med hur de ska uttrycka sig. Är de där av anledningen att ge en objektiv rapportering om problematiken med krig eller ska de verka som en propagandamaskin för sin egen nation? Det är ett dilemma som de inte vet hur de ska lösa innan de är på plats. Samtidigt riskerar de att bli censurerade eller helt enkelt hemskickade om de inte följer order. Och det är inte alla som får följa med soldater till frontlinjen utan att garantera att bilden de kommer att visa upp är en bild som ligger i linje med militären.

Kom ihåg vårt förflutna

Vi alla är förmodligen emot krig men det är oundvikligt att vi kommer att komma ifrån krig. Vår historia vittnar om mänsklighetens barbari och vi kan idag inte se någon anledning till varför vi kommer att komma ifrån den. Men vi lever trots det i världens säkraste tid – i alla fall för oss i Europa – och vad vi kan göra idag är att minnas vår historia för att inte den inte återigen ska upprepas. Ingen tjänar på krig och vi bör göra allting för att komma ihåg varför vi inte vill att det ska ske igen.