Kubismen

Den första abstrakta konsten som kom under 1900-talet var kubismen. Namnet kom efter att en konstkritiker hade uttalat sig om “Braques små kuber”. Den här stilen hade sin storhetstid under bara några år i början av seklet och den mest känd konstnären var Pablo Picasso och sedan han som målade konstverket “Braques små kuber” Georges Braque. Mellan åren 1907 – 1914 hade stilen sin storhetstid.

Flera epoker av kubismen

För att nämna några benämningar har kubismen delats in i flera delar och vi hittar delar som analytisk, syntetisk och hermetisk bland de perioder den har delats in i. De första konstverken som räknats tillhöra kubismen kom från iberisk och afrikansk konst och det var bland annat en av Picassos tidiga verk Les Demoiselles d´Avignon. Eftersom de tidigaste verken inte riktigt passade in som analytiska har kritiker kallat dem för prekubism och ibland protokubism eftersom de inte riktigt tillhörde någon av kategorierna.

Flera epoker av kubismen

Cézanne var en av de vars verk på riktigt gick in under kubismen, men det var först efter hans död som de kom att gå in under genren. En utställning där hans verk med riktigt kubiska konstverk fick ett genombrott. Kubisterna hittade nu människor, landskap och föremål som var målade kubiska och flersidiga. Den här tiden i början av kubismen var det många konstnärer som gjorde experiment och ett av de mest kända konstverken från den här tiden var Kvinna med gitarr som Picasso målade.

Kubismen utvecklas

Nästa fas kom när Picasso och Braque utvecklade målandet av kuberna till att bli mer tvådimensionellt, även om det fortfarande var abstrakt. Mönstret kom nu att få en mer viktig betydelse och motiven gick över till att knappt bli igenkännbara. Det här var det som skulle komma att kallas hermetisk kubism. Den här fasen har varit lite delad senare eftersom vissa fortfarande vill kalla den för den analytiska kubismen. Konstkännare anser att Picasso och Braque har fortsatt att analysera och bryta ned mönstret i alltför små delar vilket gjort att meningarna om huruvida den analytiska eran är över eller inte har kvarstått. Något som verkligen utmärker den här perioden är att färgerna var väldigt monotona och gick i nyanser av blått, grått, brunt och vitt. Den sista fasen i kubismen var den syntetiska och här har de abstrakta formerna blandats med de färger som återkommit under den här perioden. Kubismen har fortsatt visa sig i konsten hela tiden fram till idag och vi hittar den inom alla genrer av konst mer eller mindre. Idag med den digitala konsten som har kommit tillsammans med modern teknik hittar vi ofta kubism i olika verk och designer. Något som har följt med kubismen hela tiden är att den ofta har blandats med andra stilar och på det sättet har den kommit med på många sätt även om den inte har varit den huvudsakliga stilen i ett konstverk.

Även om storhetstiden är förbi spelar den en stor roll för många konstnärer eftersom den är speciell gentemot de andra stilarna och går att blanda in i konstverken för att göra dem mer personliga.