Kvinnor inom konsten

Under mer än 3 000 år har det varit konst och arkitektur varit en av de arenorna i samhällen som kvinnor har kunnat uttrycka sig genom. Och under de senaste årtiondena har studier visat dessa konstverk har varit några av de första att uttrycka politisk makt och kulturell påverkan. Det är ett faktum att dessa kvinnor arbetade i motvind under en tid där de ofta förväntades göra allt utom att uttrycka sig. Ja, från antiken till vår moderna tid har kvinnor inte haft en självklar plats i det offentliga rummet.

Ojämlikheter i makt och ekonomi

Det är viktigt att understryka att det här systemet är uppbyggt på en social konstruktion och ojämlikheter i makt och ekonomisk, så generellt kan man se att kvinnor inte fick någon plats vare sig de var rika eller fattiga, samtidigt som det fanns män som också var fattiga och inte fick någon plats. Men vilka kvinnor kan vi se i vår historia som har varit beskyddare av konsten? Faktum är att det finns flera och vi börjar för länge, länge sedan.

Ojämlikheter i makt och ekonomi

Begravningsplatsen vid Luxor

I det forna Egypten så levde faraons drottning Hatshpsut som regerade i landet tillsammans med sin son och dotter. Och redan innan hon blev farao så var hon en beskyddare av dåtidens konst och arkitektur. Det finns flera verk som än idag står på marken som skildrar henne och hur hon såg ut. Hon kanske är mest välkänd för sitt heliga tempel Deir-El-Bahari som ligger i norra Egypten, nära Luxor. Det templet designades av Senmut. Men det finns flera andra monument och kvinnor som har tagit plats och visat vägen i Egypten. Begravningsplatsen i Halicarnassus är en av de platserna som byggdes för att hedra drottningen av Artemisa som senare även blev begravd på den platsen. Den här platsen är idag en av världens sju underverk och det finns delar av den i det brittiska konstmuseet i London. Trots att moderna konstkritiker har ifrågasatt hennes delaktighet i konstruktionen av begravningsplatsen så är det viktigt att poängtera att det i Europa redan under medeltiden fanns kvinnor som även de ville få en begravningsplats tilldelade sig för som ett resultat av den här historien.

Huset vid Primaporta

En annan kvinna som var aktiv under en annan del av historien är den romerska härskaren Augustus vars fru ofta associeras till olika arkitektoniska verk och smycken. Framför allt hennes hus vid Primaporta i norra Rom som upptäckes under sent 1500-tal och fick ännu mer glans under 1800-talet. Det gemensamma med dessa kvinnor är att de har blivit framstående profiler genom de verk som har tilldelats dem. Men faktum är att det inte är någonting som de har fått själva utan som de har stridit för i en maktkamp för att få. Alla dessa kvinnor hade ett eget intresse i konst och konstverk varför de tog ett sådant allvar i att få de här konstverken tilldelade till sig. Gemensamt för dem är även att även om de levde under olika tidsperioder så har deras arv levt kvar och inspirerat människor över hela världen fram tills idag.