Medeltidens konst

När man pratar om medeltidens konst syftar man ofta på konsten som uppkom i Europa mellan år 700 och fram till 1300-talet. Den reflekterades till stor del av vad som var aktuellt i samhället. Det innefattar exempelvis den kristna religionen som var ett stort och viktigt inslag i den medeltida vardagen. På medeltiden målade man mycket tavlor, men det var ovanligt att konstnärerna valde att signera sina målningar. Det berodde på att man ansåg att målningarna var gudomliga uppenbarelser.

Medeltida konst – mer än bara målningar

Medeltida konst – mer än bara målningar

Under medeltiden var det också vanligt med konst som innefattade musik och arkitektur. Det producerades också mycket konst genom olika skapelser i mosaik. Den gotiska arkitekturen, som hade sitt ursprung i den romerska katolismen uppkom under sena medeltiden och var karaktäristisk med sina smala spiror och stenfigurer. Man använde den främst till att designa heliga byggnader som kyrkor. Den gotiska stilen innebar också att man klarade av att konstruera högre byggnader än vad man tidigare gjort. Man använde sig också av stora fönster som släppte in mycket dagsljus i byggnaderna. De höga kyrkorna var tänkt att få mäniskor att titta upp och därmed minnas vad som väntade efter att man avlidit; att få komma till himmeln. Under 1900 talet blev den gotiska stilen åter populär tack vare arkitekter som Augustus Pugin, som hjälpte till att återuppväcka dess popularitet. Även dansen hade en viktig betydelse under medeltiden. Genom att uttrycka rörelser till musik ansåg man att man kunde visa sina känslor för gud. Den kyrkliga dansen som pågick under den tidiga delen av medeltiden försvann sedan ur kyrkan eftersom man förknippade kroppens rörelser med något negativt och syndigt.

Skulpturen som bar på en hemlighet

En annan konstform som var vanlig under medeltiden var skulpturer av olika slag. Skulpturerna var inte tänka att vara särkskilt verklighetstrogna och hade därför ett säreget utseende. De var snarare gjorda för att de skulle fungera som en symbol för gud och religion. Ett spännande exempel på en känd skulptur från medeltiden är ”Madonna” som finns i Viklau kyrka som ligger på Gotland. Den skulpturen är otroligt välbevarad och tillverkades under sena medeltiden under 1100-talet. Det som gör skulpturen så spännande är inte bara att den är välbevarad, man har också hittat ett fynd av en bit av ben i skulpturens huvud, inuti ett stycke tyg. Man tror att den lilla biten av ben är omkring 3500 år gammal och vi vet än idag inte varför man valde att placera den inlindad i tyg inui skulpturens huvud.  

Den medeltida konsten idag

Den medeltida konsten har haft en stor inverkan på den moderna konsten. Många museer i Sverige har dessutom flera permanenta utställningar med konst från medeltiden. Exempelivs har det historiska museet i Stockholm en stor uställning som heter just ”Medeltida konst” där besökarna kan titta på ett stort utval av olika konstföremål och konststilar som skapades under medeltiden. I och med att museet har ägnat en lång tid åt att samla dessa typer av produkter kan de erbjuda en utställning med många speciella konstföremål som man inte hittar någon annanstans. Museet har dessutom gratis entre och har öppet i stort sett alla dagar under året.