Modernismen – del 2

Det kan vara svårt att förstå alla de nya antaganden när det kommer till hur vår verklighet formar vår kultur och genom det vår kultur. Kulturen under början av 1900-talet kom till som ett sätt att bryta alla de regler som försökte att hålla de tidigare reglerna i schack – och genom det bana väg för ett nytt sätt att förstå och forma vår verklighet. Genom detta ville bryta ny mark och förstå vår värld på ett sätt som de tidigare bara kunde drömma om – genom den gemensamma konsten och kulturen som de tillsammans arbetade för. Resultatet blev att det framkom en ny konstform som kunde framstå som främmande och radikal för de som tidigare inte varit en del av den, men i takt med att årtiondena gick blev allt fler personer bekanta med de nya strömningarna, och genom det bröt det allt starkare mark.  

En ny tradition

En ny tradition

Trots att den här traditionen tog mark först under 1900-talets första hälft kunde man redan under de antika grekernas tid se hur den hade börjat forma sig. Under renässansen fick man redan då se vissa av de mönster som kom att framstå sig allt tydligare under industrialiseringen. Men för de moderna artisterna var deras tankemönster allt för begränsade eller så reflekterade de inte den moderna individens världsbild på ett sådant sätt som gjorde den märkbar. Freud och Einstein hade under den här tiden radikalt förändrat synen på verkligheten. Freud hade fått oss betrakta oss individer inifrån och där öppnade han upp för en individuell värld som tidigare hade blivit förtryckt, samtidigt som Einsten lärde oss att relativitet var allting. Och genom detta framkom de nya konstnärliga formerna som hade begränsat vår egen subjektivitet. Artister började att arbeta med verk som kom att skildra dessa två tankebanor.

Kulturella skildringar

Så vad var det för kulturella skildringar som yttrades? Framför allt handlade det om individens frihet. Och de hittade den överallt. Från de individuella rättigheterna som växte fram, och för de som undersökte vår historia i de primitiva kulturerna från Afrika, orientalen och Amerika. Å ena sidan representerade den här primitiva yttringarna en enklare tid och värld, vilket kom att bli en av de tydligaste dragen för modernismen som helhet. Å andra sidan kom den här abstrakta formen av konst att innehålla en typ av essentiell struktur som tidigare hade varit dold av dåtidens realism. Konst hade enligt modernisterna varit för oroade över de irrelevanta frågorna kring vad konst bör vara, och nu lät de konsten flöda fritt genom sina tankar och ut i musiken, tavlorna, och skulpturerna.

Folkets konstform

Enligt Sigmund Freud så behövde man för att hävda sin plats i det civiliserade samhället lägga åt sidan många av de ociviliserade drifter som vi alla bär på, men som tidigare i laglösa samhällen hade accepterats. Frågor om mord, otrohet, homosexualitet, var alla klassificerade som tabubelagda innan den här revolutionen. Men nu sattes allt i förändring och genom detta även hur personer och inte bara konstnärer fungerade i verkligheten. Det blev allt mer vanligt att gemene man började att studera konst.