Renässansens påverkan i Sverige

I Sverige var renässansen parallell med regeringstiden av den svenska kungen Gustav Vasas och sina söner (1521-1611). Därför i Sverige kallas det för Vasastil istället för renässansstil. Liksom i andra delar av Europa kom nya uppfinningar som kompassen och tryckpressen under tiden. Det var först i 1541 att man översatte Bibeln till svenska. Den nya tryckpressen gjorde det billigare och enklare att producera böcker och därför gjort det möjligt att distribuera den svenska Bibeln.Renässans påverkan kom till Sverige via Flandern och Tyskland istället för direkt från Italien. Flandern var ett framgångsrikt handelscentrum och som en följd fanns det mycket rikedom. Välbärgade köpmännen och adelsmännen var intresserade av konst och arkitektur och investerade stora summor pengar på det. Gustav Vasa bjöd in specialister inom många områden som hantverk, konst och arkitektur. Ett exempel är Guillaume Boyen, i Sverige känd som Willem Boy, som kom från Flandern till Sverige för att arbeta som byggmästare och skulptör. Gustav Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka var gjort av Willem Boy.Under Vasatiden hade Sverige nära ekonomiska band med Tyskland också tack vare Hansa. Liksom med flamländarna tog de tyska hantverkarna och andra specialister som immigrerade till Sverige med sig både sin kompetens och en ny renässans tänkesätt. Bland de viktigaste var den humanistiska uppfattningen att människan borde stå i fokus i arkitektur liksom i andra mänskliga strävanden.

Arkitektur

Arkitektur

Gustav Vasa tog makten från kyrkan och adelsmännen och säkrade den till monarkin. Naturligtvis mötte honom en stor mängd motstånd och tvingades därför bygga befästningar. Han lät bygga flera slott i olika delar av landet för att kunna behålla kontroll över adelsmännen. Troligen var det mest betydelsefulla renässans påverkan i Sverige inom arkitekturen särskilt slottsbyggnader. De var delvis borg och delvis palats med renässansens betoning på proportion, geometri och symmetri. Det fanns också en inflytande av den flamländska arkitekturen med sina höga gavlar.Renässansarkitekturen inspirerades av de antika grekerna och romarna och deras synsätt. I renässansarkitekturen var byggnadens framsida symmetriska och ofta var hela byggnaden indelad i rutor. Byggnader var orienterade längs den horisontella axeln i stället för den vertikala axeln som de hade varit under den gotiska perioden. Med sin betoning på matematiska proportioner är det förståeligt att renässansarkitektur använde upprepade förhållanden och mätningar för att skapa känslan av harmoni. Klassiska kolumner, väggpelare, bågar och kupoler var populära arkitektoniska detaljer.

Gripsholms slott

Den mest kända renässansslott i Sverige är onekligen Gripsholms slott. Slottet har de runda tornen som är typiska för denna periodens arkitektur. Det fanns sedan medeltiden en fästning på platsen men Gustav Vasa byggde om ordentlig. Gripsholm var ett kungligt residens såväl som en militär fästning. Tyska byggmästarna Henrik von Collen och Fredrik Nussdorffer var ansvariga för projektet. Slottets vackra, runda torn var avsedda för defensiva ändamål och var ursprungligen välfyllda med kanoner och kanonkulor.Men samtidigt var Gripsholm en kunglig bostad och som sådan förväntades vara lyxig. Detta var inte bara för den kungliga familjens komfort utan också för att kunna imponera på besökare. Betydelsen av Gripsholms slott var att Vasaätten var vid makten och skulle fortsätta att vara det i framtiden. Tyngdpunkten låg på jordisk makt snarare än gudomlig.