Stockholms konst och arkitektur

Stockholm är Sveriges största stad i flera olika avseenden. Är man intresserad av konst och arkitektur så är det Stockholm man ska bege sig.

Från skolor inom konst till dem allra bästa museer

Stockholm erbjuder konst men också arkitektur i alla dess former. Som stad är man väldigt mån om att behålla det gamla och att inte förstöra den vackra siluetten med moderna byggnader. Stockholms har ett så kallat ”Skönhetsråd”, ett organ inom Stockholms stad som har två uppgifter. Det primära uppdraget är att skydda dem värden som redan finns men också att betrakta det nya. Tack vare Skönhetsrådet har många vackra och viktiga byggnader ur ett arkitektoniskt perspektiv fått leva vidare. Skönhetsrådet kan yttra sig i princip om alla större projekt eller byggnader i Stockholm, alltifrån det nya Slussen till utbyggnad av förorter runt om i Stockholm. Historiker och konstintresserade har mycket att tacka Skönhetsrådet för då Skönhetsrådet har tagit många strider mot politiker, allt för att bevara det gamla men också unika.

Från skolor inom konst till dem allra bästa museer

Stockholm är också hem för landets men också Nordens bästa konstskolor. Den kanske främsta skolan är den Kungliga konsthögskolan där konst och arkitektur är fokus. Konstfack är en annan skola som är väldigt populär inom konstvärlden där konst och formgivning är inriktningen. Beckman är en privat skola inom konst men där mode kanske är i fokus.

Stockholm är också hem för landets bästa museer inom konst. Det anrika Nationalmuseum ligger på Blasieholmen och grundades redan 1792 och har konst från hela världen. Nationalmuseum är också Sveriges största museum inom konst och har kanske dem mest intressanta utställningar. Moderna muséet är precis som namnet antyder ett museum där samtida konst är i fokus. Moderna museet är ett av landets absolut mest besökta museum och har ofta väldigt intressanta utställningar från hela välden. Bonniers Konsthall är ett annat museum inom konst liksom det populära Fotografiska som är ett relativt nytt museum där dem allra bästa fotografer ställer ut sina bilder. Prins Eugens Waldemarsudde är förmodligen Sveriges vackraste museum. Byggnaden är beläggen på Waldemarsudde på Djurgården i en vacker ambient och öppnades upp för allmänheten 1948. Man hittar ca 7000 verk och dem allra flesta är svenska konstverk. Liljevalchs konsthall är ett annat klassiskt museum där man kan hitta den allra finaste svenska konsten.

Stockholms som stad är väldigt intressant för konstintresserade. Staden är en blandning mellan nytt och gammalt. Staden har flera landmärken som ofta är intressanta ut ett kulturellt perspektiv. När man började att bygga dem så kallade ABC-förorterna var det ganska unikt både ur ett kulturellt men också arkitektoniskt perspektiv. Många av byggnaderna är idag märkta som särskild viktiga byggnader ur en kulturell aspekt. I Gamla Stan så hittar man det gamla Stockholm som är väldigt bevarat. Det vackra med Stockholm att man är väldigt mån att ta hand om sina byggnader eller platser. Slussen är ett annat exempel på en plats som är intressant då hela Slussen var en unik plats när man väl byggde klart. Stockholms skärgård är också något som lockar intresserade av arkitektur.