Svensk konst under 1700- och 1800-talet

Sverige har en väl dokumenterad historia kring konsten. Det går att hitta mycket om vad som funnits genom århundrandena. En tid som verkligen av en uppgång för den svenska konsten var under 1700-talet. Under frihetstiden och den gustavianska tiden var kulturen i fokus i Sverige. Den mest kända konsten från den här tiden var rokoko.

Rokoko och den gustavianska stilen

Den första stilen som kom att bli stor under den här tiden var rokoko. Populärt under den här tiden var att måla porträtt och det gjorde att många av de svenska konstnärerna gav sig ut i Europa för att arbeta. Här hittade de till den nya tidens konst och när de efterhand började komma tillbaka till Sverige tog de med sig den nya konsten hem. Genom att de svenska konstnärerna begav sig ut i Europa blev även den svenska konsten känd nere på kontinenten. Den svensk som kom att bli mest känd för rokokon var Gustaf Lundberg och senare blev även Carl Hårleman väldigt känd.

Rokoko och den gustavianska stilen

Nere i Europa var det många som ville bli porträtterad av de svenska konstnärerna. En författare från den här tiden är Alexander Roslin. Flera av hans porträtt har genom åren blivit reproducerade. Fler svenskar gjorde ett stort avtryck och bland dem kan nämnas Carl Gustaf Pilo som jobbade sig upp och blev dansk hovmålare. Pilo hittade sin inspiration bland konstnärer från södra Europa och en av de han inspirerats mest av var Rembrandt van Rijn. I Sverige kom han att bli mest känd för sitt verk Gustaf III:s kröning i Storkyrkan som han målade efter att han återvänt hem till Sverige. I slutet på 1700-talet började rokokon tas över av den gustavianska tiden. Ibland kallas den nya tiden för att det är en variant av nyklassicism som har försvenskats. Den här perioden hade en stor prägel från de tvås stora länderna under den här epoken, England och Frankrike. Det var tiden efter 1785 som den stora övergången blev. Den gustavianska tiden togs över av en tid där den svenska konsten fick mindre plats. Det som under den här tiden började få allt större popularitet var allmogemålandet. Under den här tiden började dalahästar bli populärt och de har funnits med som typiskt svenskt sedan dess. En konstnär som inspirerats mycket av den här tiden var Carl Larsson.

Nya stilar under 1800-talet

I början av 1800-talet såg vi Karl-Johanstilen växa fram och i slutet av århundradet kom romantiken. Vi hittar under de här åren naturmålare och en av de mest kända var Marcus Larsson. En konstnär som ofta målade verk som hade ett uttryck av förtvivlan och mörker var Carl Fredrik Hill. Han målade landskap som hade vyer som var en avspegling av han som person. Den svenska konstnär som under den här tiden syntes utomlands var Egron Lundgren. Han reste inte bara i Europa utan även hela vägen bort till Asien. När han kom tillbaka målade han sina verk i reportageform. Många av konstnärerna under den här tiden gjorde historiemålningar.