Vad är modernistisk konst

Modernismen är ett samlingsord av en rad olika –ismer som kom fram under tidigt 1900-tal. Modernismen som var en ny kulturell förändring inom Europa vilket var i direkt konflikt med epoken den följde, realismen, som istället för att skildra en realistisk syn på världen ville konstnärerna och författarna nu provocera, skapa känslor, och låta varje individ tolka verken själva. Modernismen växte fram i Centraleuropa och främst Frankrike, Paris, där konstnärer runt om i världen samlades och utbytte idéer. Konstnärer och författare som skapade under den här tiden blev inledningsvis åsidosatte av den redan etablerade realistiska epoken, men allt eftersom växte namn som Picasso, James Joyce och Sorbé fram. Inom litteraturen kom Herman Hesse, Kafká och George Trakel, bl.a.

Flera olika subkategorier

Flera olika subkategorier

Modernismen hade även en rad olika subkategorier, såsom dadaismen som kom fram efter första världskriget. Förespråkare för den stilen menade på att världen var en vrängd och absurd plats, och konstverk ska skildra denna värld. Modernismen som var som en slags ungdomsrevolt mot de tidigare redan stora stilar visade tidigt att denna stil gick ut på att slå ut alla tidigare satta regler. Inom litteraturen kunde man ändra uppbyggnaden av en text, inom konsten kunde man nu måla genom sitt undermedvetna. Det här kommer vi skriva mer om i den här artikeln men det är viktigt att nämna att det finns många olika sätt som konsten förändrades i den här tiden och det beror inte på någon slump utan är ett resultat av att samhället som stort förändrades under en väldigt kort tid. Och i takt med den förändringen så kom alla delar av samhället att förändras vilket inkluderar konsten och hur man tolkar och förstår sin omvärld. Det gjorde att konstnärer i allt högre utsträckning började att förändra sitt sätt att skildra sin omvärld från hur de tidigare hade arbetat.

Födelsen av modernism

Födelsen av modernism och modern konst kan spåras tillbaka till industriella revolutionen. Det är tidpunkt av snabb förändring i produktion och transport så väl som teknologi som påbörjades under mitten av 1700-talet. Det förändrade sättet vi levde på i Europa och västvärlden och med det kom stora nya förändring som bland annat nya transportmedel som tåget, och tunnelbanan. Sättet vi levde, arbetade, reste och hur vi förstod vår omvärld kom att förändras på väldigt kort tid. Allt fler personer började leva i storstäder för att hitta sig ett arbete i takt med att allt fler flyttade från landet.

Det började under 1700-talet

Innan 1800-talet var konstnärer ofta anställda av rika privatpersoner eller andra institutioner som kyrkan. Därför speglar mycket av den konsten religiösa myter eller mytologiska scener som berättar en historia för den som tittar på konstverket. Men under 1800-talet började många artister att göra konsten till sin egen då de använde sig av sin egen upplevelse och sina erfarenheter och skildrade dessa genom konsten. När Sigmund Freud publicerade boken drömtydning och idén om att vi har ett undermedvetet så började allt fler konstnärer att experimentera med drömmar, symbolik och andra personliga erfarenheter för att skildra en tolkning av sitt inre.